Pomoc se závislostMI

Řešíte vy nebo někdo ve vašem okolí problémy se závislostmi? Čím dříve tyto problémy začnete řešit, tím více se snižuje šance na to, aby se závislost rozvinula v problém s následky v jiných oblastech.

S čím níže uvedené organizace mohou pomoci?

  • Poradenství a ambulantní léčba osob závislých na návykových látkách, alkoholu či automatech, a to včetně rodiny

  • Substituční léčba

  • Doléčování

Další, detailnější informace lze zjistit i v online adiktologické poradně.

PREVENT 99 z. ú.

Adiktologická poradna České Budějovice

Telefon: 725 708 078

Adiktologická poradna Strakonice, Prachatice

Telefon: 702 050 789

Email: ap@prevent99.cz
Web: www.prevent99.cz

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Poradenství, pobytová léčba

Červený Dvůr 1, 381 01 Český Krumlov
Telefon: 380 739 131
Email: informace@cervenydvur.cz
Web: www.cervenydvur.cz

Farní charita Tábor

Auritus – centrum adiktologických služeb

Klokotská 114, Tábor, 390 01
Telefon: 381 255 999
Email: auritus@tabor.charita.cz
Web: tabor.charita.cz/jak-pomahame/auritus-centrum-adiktologickych-sluzeb